Što treba znati o gašenju vatre i sredstvima za gašenje ?

 

 

Ukratko o sredstvima za gašenje, vrstama požara itd.

Kako nastaje? Tri elementa potrebna su za nastajanje vatre: goriva tvar, kisik i toplina.

Koji je sustav gašenja?

Odstraniti bilo koji od tri spomenuta elementa. Kako gorivu tvar, u pravilu, ne možemo odstraniti,

preostaje nam onemogučiti pristup kisiku ili smanjiti okolnu temperaturu.

Kako su gorive tvari podijeljene u klase požara?

Klasa požara A - požari čvrstih tvari, najčeše organskog porijekla, koje pri izgaranju stvaraju žar kao npr. drvo, papir,

tekstil, ugljen, guma.

Klasa požara B - požari tekučih tvari i tvari koje postaju tekuče kao npr. benzin, ulja, masti, lakovi, katran,

parafin, alkohol, benzol.

Klasa požara C - požari plinova kao npr. metan, propan, zemni plin, gradski plin, etilen, vodik.

Klasa požara D - požari metala kao npr. aluminija, magnezija, litija, natrija, kalija i njihovih legura.

Koje gorive tvari gasiti s kojim sredstvom za gašenje.

Prah je univerzalno sredstvo za gašenje gotovo svih gorivih stvari - klasa požara i

upravo se zato toliko često koristi. Vodom se gase gorive tvari koje gore žarom, a pjenom koje gore žarom te zapaljive

tekučine - tvari koje gore samo na površini. Ugljičnim dioksidom mogu se ugasiti zapaljive tekučine, kao i manje

količine krutih tvari u manjim ograničenim prostorima. Plin, kao i zapaljeni metali se mogu ugasiti samo prahom.

Što mogu vatrogasni aparati?

Vatrogasni aparati su zbog ograničene količine sredstava za gašenje

namijenjeni za gašenje svih vrsta početnih požara.

Kojim sredstvom su punjeni vatrogasni aparati?

Uobičajeno sredstvo za gašenje je prah za gašenje, ali se koristi i voda, pjena i ugljični dioksid. Vatrogasni

aparat Tipska oznaka Klase požara ABCDAparati s ABC prahomS, Aparati s D-prahomS , Aparati s

uglj.dioksidomCO2 , Aparati s vodomV , Aparati s pjenomP .

Gdje treba postaviti vatrogasne aparate?

Vatrogasne aparate treba postaviti na pod ili na zid, na visinu ne veču od 1,5 m, na pristupačno i lako uočljivo

mjesto. Nije preporučljivo da udaljenost između aparata prelazi 20 m. Zakonski je propisano gdje moraju biti vatrogasni

aparati. Propisima je predviđeno i koliko i kojih vatrogasnih aparata treba imati.

 

Morate se prijaviti na stranicu da biste mogli komentirati članke

sex mother daughter