Dobrovoljno vatrogasno drustvo Popovača osnovano je 16.travnja 1893. god.pod imenom „Dobrovoljno vatrogasno društvo moslavačko-Popovača“ koje je u svom sastavu imalo sedam odjeljenja i to;Popovača,Potok i Donja Jelenska,Stužec,Osekovo,Voloder i Krivaj,Gračenica i Gornja Jelenska s Moslavačkom Slatinom.

     Osnivač te prvi predsjednik(nadvojvoda) društva bio je gosp. Antun Brlaković koji je ujedno bio i opčinski načelnik te politički izaslanik.Za zapovijednika je izabran gosp.Mato Jušić(vojvoda), tajnik; gosp.Šandor Seljan , blagajnik; gosp.Đuro Getz , dušebrižnik; vel.Josip Platner(župnik iz Volodera) te liječnik Dr.Paleček.Več prve godine postojanja kupljena je mala ručna štrcaljka te je sagrđeno vatrogasno spremište uz financijsku pomoč Opčinske uprave i dragovoljnih sponzora.

     Iz zapisnika je vidljivo da je društvo1898.god.brojilo 158 izvršujučih te 28 podupirajučih članova,a u ratnu 1914.god.uslo je sa 124 izvršujuča i 24 podupirajuča člana.Godine 1907. uz spremište DVD-a sagrađen je toranj visine 12 metara.

     Prvi svjetski rat uzrokovao je zastoj u društvu zbog uništene ili oštečene opreme te zbog malobrojnog članstva koje je u vrijeme rata bilo mobilizirano.Tek 25.svibnja 1919. održana je redovna Skupstina kojom je predsjedao gosp.Josipa Severa.

     Godine 1923. dešavaju se značajnije promjene, društva se osamostaljuju tako da DVD Popovača postaje samostalno mjesno društvo.

     Tridesetih godina društvo radi vrlo uspješno modernizirajuči opremu, osposobljavajuči članstvo te proširujuči  djelokrug aktivnosti. 05.02.1932 kupljena je motorna štrcaljka „Magirus“sa četri mlaza.

     DVD Popovača od 1929.god. pripadalo je Vatrogasnoj župi u Ivanić Gradu gdje ostaje do 1932. god. Kada je utemeljena Vatrogasna župa u Popovači(19.rujna 1932.god.)

     Za 40-tu obljetnicu 1933.god.društvo je dalo izraditi društveni barjak gosp. Stjepanu Šajnoviću iz Osekova. Obljetnica je proslavljena 4.i 5.lipnja 1933.god.uz posvetu barjaka i motorne štrcaljke. Kuma je bila gosp.Ema Banderijer,a pokrovitelj ban Savske banovine Dr.Ivo Perović.Na popovačkom sajmištu napravljen je oltar od dasaka i zelenila gdje su misu i posvetu obavili župnici Antun Kušmišević,društveni dušebrižnik,Dr Franjo Rant i župnik Čavlek. U svečanom mimohodu sudjelovalo je 30 društava s preko 300 vatrogasaca, 8 glazbenih sastava i 15 zastava. Narodnom veselju poslije protokolarne svečanosti nazočilo je oko 8000 ljudi.

     Od 1933.god. društvo u svom sastavu ima Kulturno-prosvjetni odsjek kojemu je prvi voditelj bio mjesni učitelj Ivan Gobac i kasnije Živko Antolić(1938.)

      11.ožujka 1934.god. utemeljena je glazbena sekcija u sklopu DVD-a.Glazba je prvi puta javno nastupila 31.svibnja 1934.god. u Voloderu.

      Godine 1936. osniva se odjeljenje podmladka sa 11 članova te se iste godine predlaže nabava vatrogasnog automobila što je tih godina bilo vrlo ambicozno.

Automobil je nabavljen 19.kolovoza 1939.god. u Sloveniji.Bio je to prvi vatrogasni automobil u kotaru. Več sutradan na javnoj vježbi u Donjo Gračenici vatogasci Popovače izazvali su pravu atrakciju sa automobilom,oko kojega se okupilo i mlado i staro.

Od značajnijih manifestacija potrebno je spomenuti svečani doček nadbiskupa Dr.Alojzija Stepinca s društvenim barjakom i glazbom te posvete crkve i zvona u Popovači 21.kolovoza 1938.god.

 1939.god. dolazi do trzavica u društvu te ostavke uprave i izbor nove koja djeluje do uspostave Nezavisne države Hrvatske.

 Dovršenje elektrifikacije i uvođenje struje u vatrogasno spremište svečano je proslavljeno 18.kolovoza 1940.god.

 1941.god. uspostavom NDH 10.travnja dolazi do promjena u DVD-u Popovača.Vatrogasnom pozdravu „Pomoz Bog“pridružio se i obvezatno“Za dom-spremni !“. Već 20.travnja 1941.god.,po nalogu ustaškog povjerenika dolazi do primopredaje cjelokupne imovine DVD-a Popovača. Povjerenstvo se zadržalo sve do 1944.god kada je ukinuto i izabrana nova uprava društva.U to vrijeme rata društvo je imalo sve nenormalnije uvjete rada,vojska je zauzela prostorije spremišta,oprema se čuvala po štagljima i privatnim kućama čime je bila podložnija bržem propadanju i otuđenju.

  1944.god.društvo je prodalo automobil te kupilo novu motornu štrcaljku.

  DVD Popovača iako nije proslavio 50-tu obljetnicu nastavio je sa svojim radom te su se tako 20.svibnja 1945.god. sastala 23 vatrogasca i odlučili da održe izvanrednu skupštinu 27.svibnja  na općinskom dvorištu.Na skupštini ih je bilo več 33 i oni su izabrali novi Upravni odbor društva te dogovorili uređenje spremišta koje je bilo devastirano za vrijeme rata.Tih godina propagiralo se dobrovoljstvo i dobrovoljni rad tako da je i društvo sve do 1951.god. bilo obvezno sudjelovati na svim javnim radovima.Kako partizani nisu nikada zauzeli ( „oslobodili“ ) Popovaču DVD-u je ostala puhačka glazba ali nije djelovala jer nisu imali učitelja sve do 1947.god.

 1947.god. Vilim Bubenik dao je društvu cisternu koju je ostavila vojska prilikom povlačenja da bi 16.ožujka 1948.god Kotarski narodni odbor naredio da se cisterna ima predati DVD-u Kutina.U Kutinu je otpremljena tek nakon milicijskog rješenja od 22.ožujka 1948.god.

  Zbog novoga političkoga poretka te novih obveza i manifestacijama na kojima društvo mora sudijelovati te prekida odnosa sa crkvom 1953.god.društvo se rapidno osipa.

  2.srpnja 1948.god. vatrogasci pomažu srušiti vatrogasno spremište,toranj i sokolanu kako bi se prikupio potreban građevinski matrijal za izgradnju Zadružnog doma u kojima će i oni dobiti prostorije i spremiste.Vec 1950.god. počinju sa dobrovoljnim uređivanjem prostorija da bi završili 1952.god.

  Godine 1953 društvo nabavlja elektrićnu sirenu koju postavljaju na općinsku zgradu.

  Jubilarne 1953.god.60-ta obljetnica nije proslavljena nego u zakašnjenju 06.lipnja 1954.god. Pokrovitelj svečanosti bio je Marijan Cvetković.

  1959.god. iz Slovenije nabavljena je auto-cisterna.

  Društvo je 1961.god. pored dugogodišnje stagnacije imalo 153 člana.

  20.srpnja 1962.god društvo dobiva na korištenje od Općine Popovača staru školu u središtu Popovače gdje se i dans nalazi Vatrogasni dom i spremište.

   1963. god. Nije proslavljena 70-ta godišnjica zbog male pomoči sa stane, smjene generacija i osipanja članstva.

   Od 1965.god.pa sve do 1972.god.nema zapisa o bilo kakvim događanjima u društvu tek te 1972.god.društvo ima pionirsko odjeljenje.

   1973.god.80-ta obljetnica obilježena je samo s opsežnim povijesnim izvješčem koje je podnio najstariji član društva Ivan Vincek.

   1975.-1976.god osječa se ponovno zastoj u društvu sve do 1977.god kada u društvo dolazi Ivan Beleta koji je svojim dolaskom probudio društvo.Dolazi do kompletiranja opreme te nastupa sa takmičarskim desetinama.

  Tokom godina bilo je mnogo rasprava ali je sve na tome i ostalo.

  1985.god.dolazi do zadovoljavajučeg stanja u društvu kada dolazi do formiranja pionirskog odjeljenja pod vodstvom nastavnika Miroslava Sekereša,a također i ženskog pod vodstvom Lucije Davosir. INA-Naftaplin iz Strušca daruje društvu autocisternu TAM kapaciteta 5000lit.

  Tijekom narednih godina radi se na uređenju doma,spremišta,rad sa podmlatkom,odlasci na razna natjecanja i sve do 1991.god. kada društvo dočekuje još jedan rat.

Na sjednici Upravnog odbora odlučuje se da se oprema raštrka da ne bi bila ponovno devastirana ili otuđena. Organizira se krizni štab u sklopu DVD-a.

 21.02.1993.god.održana 100-ta obljetnica društva što je bio pravi spektakl za same članove kao i za građane Popovače.Povodom 100-te obljetnice izdana monografija o radu DVD-a.

  Tokom narednih godina radi se na pomlađivanju društva,održavanju doma,protupožarnoj preventivi, održavaju se tečajevi za obučavanje,rad sa natjecateljskim desetinama,nabava modernije opreme i vozila. Tako bih izdvojio god.1996. kada je ženska „B“ ekipa na Državnom natjecanju u Rijeci osvojila drugo mjesto.

 1998.god.kupljeno je navalno vozilo Iveco-Magirus. Iste godine ima vatreno krštenje odlaskom na Korčulu.

 1999.god. DVD Popovača pobratimljuje se sa DVD-om Duga Resa na inicijativu gosp.Čedomira Vučetića koji je iz Moslavine imigrirao u Dugu Resu te ga je želja za rodnim mjestom ponukala na ovaj human čin na čemu mu se DVD Popovača zahvaljuje.Narednih godina sa bratskim društvom održavamo redovite susrete,natjecanja te ugodna druženja.

 2001.god. kupljeno kombi vozilo Citroen-Jumper za prijevoz natjecateljskih desetina i opreme.

 Od 2002.god. po planu zaštite ispašavanja DVD Popovača postaje jedno od tri stožerna društva u Opčini. Tom prilikom preuzima na sebe veliku obvezu da če štititi i spašavati ljude i imovinu na području koje mu je dodjeljeno u zakonskim okvirima te po potrebi pomagati ostalim drušvtima na intervencijama. Postrojba broji 30 članova koji izlaze na intervencije,te se u skladu sa nastalom situacijom održava stručna nastava i predavanja zbog što bolje usavršenosti postrojbe.

 2006.god. kupljena Lada Niva za potrebe DVD-a.(potrebe zbog dežurstava za PlinaCro).

 21.siječanj 2009.god.zbog povečane potrebe za modernijim alatom za spašavanje ljudi iz akcidentnih situacija Državna uprava donirala nam je novi Lukasov alat u vrijednosti 150000,00kn na čemu smo im posebice zahvalni.

 Tokom travnja 2009.god.kupljeno tehničko vozilo zbog učestalih prometnih akcidenata na području našeg djelovanja. Održan je tečaj za interventnu postrojbu kojem su nazočila 5 člana DVD-a.

 04.srpanj 2009.god.desetina Ženske- mladeži 12-16god.u Topuskom na Županijskom natjecanju osvaja treče mjesto i time pravo sudjelovanja na Državnom natjecanju. Za tu prigodu desetina je nagrađena od strane DVD-a i VZO-a Popovača odlaskom u vatrogasni kamp u Fažani. Održan je tečaj spašavanja iz dubina i visina sa stručnim predavačima iz DUSZ-a,takođe u sklopu održano je predavanje za rad na siguran način sa alatom za akcidentne situacije.

 19.srpanj 2009.god.povodom 10-te godišnjice bratimljenja u Dugoj Resi održano je prigodno takmičenje i druženje. Tom prigodom upoznali smo se sa vatrogascima iz Slovenije točnije iz Črnomlja te smo tom prilikom izrazili želju za bratimljenjem na čemu Predsjedništvo i Upravni odbor društva i radi.

 09.studeni 2009.god.delegacija DVD-a Popovača uz srdačnu pomoč DVD-a Duga Resa posječuje Prostovoljno gasilsko društvo u Črnomlju(SLO).Oduševljenje prilikom prvog susreta bilo je obostrano.

30.siječnja 2010.god.održana je 117.godišnja skupština na kojem je izložen rad društva u 2009 godini. Pa tako društvo sada broji 127 članova,a od toga 47 djece i mladeži. Posjeduje 5 vozila i to: 1 navalno, 1 auto cisterna, 1 tehničko, 1 kombi, 1 zapovjedno vozilo.  Tijekom 2009. god. društvo je imalo 15 intervencija.

Društvo aktivno sudjeluje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenju požara i spašavanju ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom,pružanju tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te pružanja pomoći i spašavanju ljudi i imovine prilikom ekoloških, prirodnih i drugih nepogoda.

Da bi bili što efikasniji na svojim intervencijama tijekom godine održavali smo teorijsku i praktičnu nastavu svakog drugog ponedjeljka. Održani su tečajevi za: vatrogasca, vatrogasca 1kl.,dočasnika, dočasnika 1kl.

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    n      

 

Morate se prijaviti na stranicu da biste mogli komentirati članke

sex mother daughter